Mycoplasma genitalium RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:
Utförs vardagar. Svar tidigast efter 1 dygn. 
Provtagningsmaterial
Aptima Hologic - Provtagningsset för klamydia/gonokocker

Provtyp Etikettfärg provset Art. nr
Urin Gul 24244
Vaginal Orange 24245
Övriga sekret Vit 24243
Indikation

Misstanke om infektion med Mycoplasma genitalium.

Provtagning

Prov tas från misstänkt lokal. Det kan vara genitalprov, urin, konjunktivalsekret, rektalprov, svalgprov eller annat prov som kan innehålla Mycoplasma genitalium.

För alla prov används APTIMA provtagningsset.
• Urinprov: Klamydiaset urin med gul etikett (APTIMA Urine Specimen Collection Kit)
• Vaginalprov: Klamydiaset vaginal med orange etikett (APTIMA Multitest Swab Specimen Collection Kit). Låt provtagningspinnen vara kvar i röret.
• Övriga provlokaler: Svalg, rektum, uretra, cervix, konjunktiva: Klamydiaset med vit etikett (APTIMA Unisex Swab Collection Kit for Endocervical and Male Urethral Swab Specimens). Låt provtagningspinnen vara kvar i röret.

Se även:

"Provtagningsanvisning Mycoplasma genitalium"

"Patientinstruktion"

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras i kyl eller rumstemperatur före transport.
Klamydiaset urin i rör med gul etikett är hållbart i 30 dygn efter provtagning.
Klamydiaset vaginal i rör med orange etikett och Klamydiaset unisex i rör med vit etikett är hållbara i 60 dygn efter provtagning.

Övrig information

Om prov för Chlamydia trachomatis/gonokocker tas vid samma provtagningstillfälle krävs separat prov och separat remiss.

Resistensbestämning mot makrolider (den grupp av antibiotika som azitromycin tillhör) utförs på alla positiva prov. För isolat som är resistenta mot makrolider kan vi vidarebefordra prov till annat laboratorium, för resistensbestämning avseende kinoloner. Önskas detta ta telefonkontakt med Klinisk mikrobiologi.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-02-23/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se