Mycoplasma genitalium RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:

Utförs vardagar. Svar tidigast efter 1 dygn. 
Provtagningsmaterial
Aptima Hologic - Provtagningsset för klamydia/gonokocker

Provtyp Etikettfärg provset Art. nr
Urin Gul 24244
Vaginal Orange 24245
Övriga sekret Vit 24243
Indikation

Misstanke om infektion med Mycoplasma genitalium.
OBS! På grund av covid-19-pandemin kommer resistensbestämning mot makrolider (den grupp av antibiotika som azitromycin tillhör) tillsvidare inte att utföras. Förändringen gäller from 2020-03-30.

Provtagning

Prov tas från misstänkt lokal. Det kan vara genitalprov, urin, konjunktivalsekret, rektalprov, svalgprov eller annat prov som kan innehålla Mycoplasma genitalium.

• Urinprov: Klamydiaset urin med gul etikett (APTIMA Urine Specimen Collection Kit)
• Vaginalprov: Klamydiaset vaginal med orange etikett (APTIMA Multitest Swab Specimen Collection Kit). Låt provtagningspinnen vara kvar i röret.
• Övriga provlokaler: Svalg, rectum, urethra, cervix, konjunktiva: Klamydiaset med vit etikett (APTIMA Unisex Swab Collection Kit for Endocervical and Male Urethral Swab Specimens). Låt provtagningspinnen vara kvar i röret.

Se även:

"Provtagningsanvisning Mycoplasma genitalium"

"Patientinstruktion"

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras i kyl eller rumstemperatur före transport.
Klamydiaset urin i rör med gul etikett är hållbart i 30 dygn efter provtagning.
Klamydiaset vaginal i rör med orange etikett och Klamydiaset unisex i rör med vit etikett är hållbara i 60 dygn efter provtagning.

Övrig information

Om prov för Chlamydia trachomatis/gonokocker tas vid samma provtagningstillfälle krävs separat prov och separat remiss.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-03-27/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se