S- 

Oxazepam

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Läkemedel 
Svarstid: 1-4 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 5 mL Ingen 30217
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Serumrör utan tillsats (serum, röd kork).
Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde).

Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är ≥ 0.5 mL.

Analysen utförs ej akut. I undantagsfall kan provet köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-173474) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

OBS! Notera provtagningsdatum och tid på nytt avhällt rör.
Låt röret stå i 30 minuter. Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar och häll av (utan blodkroppar) i nytt rör. Avhällt serum är hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 3 månader i frys -20 °C. Vid längre förvaring frys i -80 °C.

Avhällt serum sänds till laboratoriet. Provet behöver inte frysas eller kylas under transporten om det anländer till laboratoriet inom 3 dygn efter provtagningstillfället.

Metodbeskrivning: LCMSMS-6.

Referensintervall

Referensintervall är inte fastställt.

Övrig information

Beställs som S-Benso

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-03-13/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3
Akutgatan 8
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se