Pt(U)- 

Oxalat

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Special 3 
Svarstid: 1 gång/månad 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Provtagning

Driftstopp på analysen tU-Oxalat
Klinisk kemi i Linköping utför analysen Använd deras konsultationsremiss. Ange dygnsvolym på remissen. Lämna provet till laboratoriet som ombesörjer transport till Linköping.
Patienten ska avstå från C-vitamintillskott och C-vitaminrik kost minst 48 timmar innan urinsamlingen påbörjas.

tU-Oxalat (dygnssamling av urin)
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk med 20 mL saltsyra (6 mol/L). Förvaras i kyla.
2. Urindunken bör inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. 10 mL av den väl blandade dygnsvolymen överförs till ett plaströr och skickas till laboratoriet. Överfyll inte röret.

Instruktion och kontaktuppgifter inför Urinsamling
Patientinstruktioner

Referensintervall

< 16 år: 144 - 420 µmol/d
Kvinnor: 44 - 320 µmol/d
Män: 78 - 490 µmol/d

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-10-25/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
Jan Waldenströms gata 14, plan 4
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-331420 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se