U- 

Opiater (verif)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Special 2 
Svarstid: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

Provet tas i ett 10 mL plaströr. Urinprovtagningen skall ske under betryggande former, så att manipulering av provet ej kan ske. Minsta urinmängd: 10 mL.

I analysen ingår: Morfin, Kodein, Etylmorfin

Provhantering, förvaring och transport

Urinprovet kan förvaras i kyl 7 dygn, därefter i frys (-20 °C).

Referensintervall

Negativt (Morfin och Kodein: < gränsvärde 300 μg/L, Etylmorfin: < gränsvärde 50 μg/L).

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-04-05/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Laboratoriemedicin
Adress
Laboratoriemedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se