tU- 

Metoxikatekolaminer

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: 1-2 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

Dygnssamling av urin krävs för analys.
En dygnsmängd urin samlas i 2 liters plastdunk innehållande 20 mL HCl, 6 mol/L.
Förvara dunken svalt under samlingen.
Se instruktioner för Urinsamling
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

5 mL av väl blandad, surgjord dygnsmängd urin sugs upp i ett Vakuumrör och lämnas till analys. Dygnsmängden anges. Urinen är hållbar 4 dygn i kyl. Vid längre förvaring/transport fryses 5 mL av den blandade och uppmätta urinen. Ingen centrifugering före transport till laboratoriet.

Referensintervall

tU-Metoxynoradrenalin (tU-MNA)
Barn 0-1 år: 80-1400 µmol/mol kreatinin
1-2 år: 80-1200
2-3 år: 80-600
3-5 år: 80-500
5-15 år: 80-400
Vuxna: 80-360

tU-Metoxyadrenalin (tU-MA)
Barn 0-1 år: 20-1200 µmol/mol kreatinin
1-2 år: 20-1000
2-3 år: 20-500
3-5 år: 20-300
5-15 år: 20-250
Vuxna: 20-200

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-05-13/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialenheten, Klinisk kemi
Adress
Specialenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se