Csv- 

Aminosyror

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Vardagar 
Provtagningsmaterial
Sterilt likvorrör

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
5 mL, V-b Polypropen Likvor 25188
Provtagning

Plaströr 5 mL.
Minsta provvolym 200 µL spinalvätska.

Se Likvorprov Likvorprov praktisk handledning

OBS! Prov för PLASMA-aminosyror skall tas samtidigt, se P-Aminosyror. Ange sjukhistoria, frågeställning och aktuell medicinering. Vid uppföljning av patient med medfödd metabol sjukdom ange gärna om kontroll eller försämring. GLÖM INTE: provtagningsdatum och tid, beställaradress/kundkod och beställande läkares RS-id på remissen.

Provhantering, förvaring och transport

Spinalvätskan fryses vid transporter och förvaring > 8 timmar.

Referensintervall

Se Läs mer.

Övrig information

Analysen omfattar kvantifiering av: taurin, aspartat, treonin, serin, asparagin, glutamat, glutamin, prolin, glycin, alanin, citrullin, alfa-aminobutyrat, valin, cystin, metionin, isoleucin, leucin, tyrosin, fenylalanin, ornitin, lysin, histidin och arginin samt läkarbedömning. Vid läkarbedömningen sammanvägs aminosyrakoncentrationerna med den angivna sjukhistorian. OBS! PLASMA-aminosyror ska tas vid samma tillfälle.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-10-18/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se