Csv- 

Aminosyror

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Konsult 
Svarsfrekvens: Vardagar 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Provtagning

Plaströr 10 mL. Minsta provvolym 200 µL spinalvätska.
PLASMA-Aminosyror skall analyseras samtidigt.

Ange sjukhistoria, frågeställning och aktuell medicinering. Vid uppföljning av patient med medfödd metabol sjukdom ange gärna om kontroll eller försämring.
GLÖM INTE: provtagningsdatum och tid, beställaradress / kundkod och beställande läkares RS-id på remissen.

Provhantering, förvaring och transport

Spinalvätskan fryses vid transporter och förvaring > 8 timmar.

Referensintervall

Se Läs mer.

Övrig information

Analysen omfattar kvantifiering av: taurin, aspartat, treonin, serin, asparagin, glutamat, glutamin, prolin, glycin, alanin, citrullin, alfa-aminobutyrat, valin, cystin, metionin, isoleucin, leucin, tyrosin, fenylalanin, ornitin, lysin, histidin och arginin samt läkarbedömning. Vid läkarbedömningen sammanvägs aminosyrakoncentrationerna med den angivna sjukhistorian. OBS! PLASMA-aminosyror ska tas vid samma tillfälle.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-11-12/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se