P- 

Lupus antikoagulans dRVVT

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Koagulation-Utredning, trombos, blödning 
Svarstid: 2 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Utredning under pågående antikoagulationsbehandling är oftast möjlig om det framgår av remissen vilket preparat patienten står på. Tolkningen kan dock påverkas och omkontroll krävas för tillförlitlig analys. Om möjligt, bör prov därför tas före insatt behandling alternativt 4 veckor efter avslutad warfarinbehandling, 2 dygn efter senaste NOAK dos eller 1 dygn efter senaste dos av lågmolekylärt heparin.

Citratblod tas i vacuumrör med ljusblå kork innehållande Na-citrat.
Rören skall fyllas helt. Rör som fyllts mindre än vad som anges ovan analyseras inte.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter och avskilj plasman till ett nytt tomt plaströr som fryses i - 20 °C inom 30 minuter.

Färskt prov analyseras inom 4 timmar. Prov som inte analyseras omedelbart kan förvaras upp till 1 månad vid -20 °C alternativt upp till 1 år vid -70 °C.

Plasma transporteras frusen. Fryskedjan får inte brytas.

Referensintervall

P-dRVVT screen (LA1) < 42s
P-dRVVTkvot (LA1/LA2) < 1,4

Övrig information

Konfirmationstest för förekomst av lupus antikoagulans.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-12-20/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se