S- 

PFAS (Perfluorerade alkylsubstanser)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: BIOLOGISKA PROV, Remiss för PFAS analys 
Svarstid: Vid lågt provflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 5 mL Ingen 30217
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

2x5 ml venblod tages i serumrör med röd kork. Låt stå 30 minuter. Serum separeras på plats genom centrifugering (1500 x g, 10 min). Serum överförs till plaströr. Minimivolym 2 ml.

Provhantering, förvaring och transport

Efter centrifugering och överföring till plaströr kan provet skickas med posten. Emballera provet väl och förse med etiketten "Biologiskt prov".
Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet ska proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Övrig information

Vi analyserar perfluoro-1-hexansulfonat (PFHxS), perfluoro-1-oktansulfonat (PFOS), perfluoro-n-nonansyra (PFNA) och perfluoro-n-octansyra (PFOA).
För mer information om remisser och provtagning, se https://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/pfas/

  Senast uppdaterad/signatur
2024-04-25 MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se