B- 

Everolimus

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: 3 ggr/vecka (mån/tis/tor) 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör 5/3 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering, vid steady-state behandling s.k. dalvärde.
Provet skall tas i 5 mL EDTA-rör, (helblod, lila kork). Andra typer av rör är inte testade.

Analysen utförs ej akut. I undantagsfall kan provet köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-173474) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Provet vänds 5-10 gånger efter provtagning och skall inte centrifugeras.
Om analysen B-Everolimus är beställt lämnas svar också på B-Sirolimus som förekommer som metabolit efter intag av Certican.
Prov sänds till laboratoriet. Provet behöver inte frysas eller kylas under transporten.
Provet är hållbart i 3 dygn i rumstemperatur och i 7 dygn i kyl.

Referensintervall

Riktområde för everolimus erhållna med LCMSMS teknik är inte fastställd.

Övrig information

Svar lämnas även på metaboliten Sirolimus.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-06-20/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se