Patologi - Orkidektomi (testikel, testis)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.
Ange följande information på remissen:

• Beställare (kundkod, 6 tecken)
• Adekvat anamnes och frågeställning
• Datum för ingrepp (inkl. datum och tidpunkt preparatet läggs i formalin).

Märk provbehållare med patientidentitet och typ av preparat.

UTFÖRANDE

Skär inte igenom preparatet.
Lägg det i en rymlig burk.

FIXERING

Färskt = Ingen formalin eller annan vätska.

Provhantering, förvaring och transport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi så fort som möjligt. Observera att färska prover får skickas först efter telefonkontakt och bekräftelse från aktuellt patologilaboratorium.
Om operation är klar efter laboratoriets öppettider eller opereras på annat sjukhus än HG, KD och MA ska formalin hällas på preparatet i väntan till nästa dag/transport.
Notera tydligt på remiss att preparat är "Ej genomskuret" och ska tas omhand direkt vid ankomst till laboratoriet.

I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.

För anvisningar om hur prover ska packas inför transport, se Anvisningar för transport på Vårdgivare Skåne, Laboratoriemedicin.

  Senast uppdaterad/signatur
2024-02-01/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Se hemsida för
HG, KD, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post labmedicin@skane.se