Svamp DNA (ITS)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:Utförs vardagar.
Förväntad svarstid 1-3 dygn från provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Indikation

Misstanke om invasiv svampinfektion. Metoden är främst lämplig för vävnader och vätskor från normalt steril lokal, där ingen svamp växt fram, samt för svampbollar i sinus.

Provtagning

Punktat (optimal provvolym 0,5-2 ml, minimum 50 µl) och vävnad (minimum 2-4 mm biopsi) transporteras i sterilt plaströr.
Csv (Likvor) tas i sterilt plaströr med konisk botten, se Likvorprov - praktisk handledning.

Endast vävnader och vätskor från normalt sett steril provtagningslokal, samt svampbollar från sinus.

Begäran skrivs som fritext i anamnesrutan.

OBS! Följande prover kommer generellt att avvisas av laboratoriet:
• Perianalabscess
• Urin
• Prov från munhåla
• Vävnad i buljong
• Sputum, trakealsekret, svalgsekret, nasofarynxsekret
• Ytligt sår i eswab-rör
• Blod och serum

Diskussion kan föras med bakteriologikonsult angående analys av udda provmaterial.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras och transporteras kylt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-03-27/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se