Fetal RHc-typning

Info
Ackrediterad:   
Beställning: DNA-typning blodgruppsantigen 
Svarstid: 1-2 veckor 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Utförs på Rhc-immuniserade kvinnor

Provtagning

Använd blå/svart bläckpenna och/eller förtryckt etikett. Förse rör och remiss med följande information före provtagning:

Patientens namn. Skriv: efternamn, förnamn alt. initialer. Om flera förnamn, stryk under tilltalsnamnet.

Fullständigt personnummer. Skriv: 12 siffror eller födelsedatum och unikt DA-nr. s.k. PAS-nr

Fyll i uppgifter på remissen enligt anvisningar på remissens baksida.


Skriv på röret: Fetal RHc

Kontrollera vid provtagning att:

► Uppgifterna på rör och remiss är korrekta och överensstämmande.
► Provtagning sker från rätt patient.
► Intyga med namnunderskrift på remissen att provtagning ägt rum enligt givna föreskrifter. Glömd underskrift får aldrig kompletteras i efterhand.

Om etiketten lossnar från provtagningsröret sedan provet tagits, måste provet kasseras.

Provhantering, förvaring och transport

Provet bör vid analystillfället inte vara äldre än fem dagar (provtagningsdatum räknas som dag 1).
Provet kan förvaras i rumstemperatur.

  Senast uppdaterad/signatur
2023-01-10
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Blodgruppsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Blodgruppsimmunologi
Skåne
Kontakt
Telefon Lund: 046-17 32 20 
Fax Lund: 046-17 32 26 
E-post labmedicin@skane.se