Fetal RHD-screen

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Fetal RHD-screen 
Svarstid: 1-2 veckor efter ankomst till laboratoriet 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Använd blå/svart bläckpenna och/eller förtryckt etikett. Förse rör och remiss med följande information före provtagning:

Patientens namn. Skriv: efternamn, förnamn alt. initialer. Om flera förnamn, stryk under tilltalsnamnet.

Fullständigt personnummer. Skriv: 12 siffror eller födelsedatum och unikt DA-nr. s.k. PAS-nr

Kontrollera vid provtagning att:

► Uppgifterna på rör och remiss är korrekta och överensstämmande.
► Provtagning sker från rätt patient.
► Intyga med namnunderskrift på remissen att provtagning ägt rum enligt givna föreskrifter. Glömd underskrift får aldrig kompletteras i efterhand.

Om etiketten lossnar från provtagningsröret sedan provet tagits, måste provet kasseras.

Fyll i följande uppgifter på remissen:
► Provtagningsdatum
Ange graviditetsvecka, sista mens och om känd duplex.

Skriv på röret: Fetal RHD

Provhantering, förvaring och transport

Provet bör vid analystillfället inte vara äldre än fem dagar (provtagningsdatum räknas som dag 1). Provet kan förvaras i rumstemperatur.

  Senast uppdaterad/signatur
2022-12-21/cat
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Blodgruppsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Blodgruppsimmunologi
Skåne
Kontakt
Telefon Lund: 046-17 32 20 
Fax Lund: 046-17 32 26 
E-post labmedicin@skane.se