Treponema pallidum (syfilis) DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Serologi/Virologi 
Svarstid:
Analysen utförs 2 ggr/vecka. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa och blå kork - provtagningsset för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. nr
Rosa Hud, svalg, slemhinna, faeces
Odling, direktpåvisning
Flockad 24 433
Blå Nasofarynx och uretra
Odling, direktpåvisning
Tunn flockad 24 432
Blå Nasofarynx
Odling, direktpåvisning
Pediatric flockad
extra tunn
24 431
Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.
Indikation

Misstanke om syfilis med sår eller slemhinnelesioner.

Provtagning

Sekret från sår eller slemhinnelesioner tas med eSwab provtagningsset eller med flockad pinne (plast- eller metallskaft, ej trä) i 1 mL NaCl.

Ta provet från sårkanten.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera provet snarast till laboratoriet.
Provet förvaras kylt i eventuell avvaktan på transport.

Övrig information

I de fall Treponema pallidum påvisas och provet inte är taget på en STI-mottagning lämnas telefonsvar. Ange tillgängligt telefonnummer på remissen.

Likvorprov med önskemål om Treponema pallidum DNA-påvisning skickas till Klinisk mikrobiologi i Göteborg för analys.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-06-15/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se