S- 

Aciklovir

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Digital, Läkemedel 
Svarstid: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 5 mL Ingen 30217
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Vid i.v-administrering: observera att provet inte får tas i samma nål/infart som administreringen skett pga kontamineringsrisk.
Vid p.o-administrering: blodprov tas omedelbart före nästa dosering, vid steady-state behandling s.k. dalvärde.

Serumrör utan tillsats (serum, röd kork).
Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är > 0.5 mL.
Undantag görs för prover från barn där analys kan utföras vid serummängd > 0.1 mL.

Analysen utförs normalt inte akut. Provet kan köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-17 34 74) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen.
Låt röret stå 30 minuter efter provtagning.
Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar och häll av serum till nytt rör utan att blodkroppar följer med.
OBS! Notera provtagningsdatum och tid på nytt avhällt rör.

Avhällt serum är hållbart 2 veckor i rumstemperatur eller kyl och 3 månader vid -20 °C .

Avhällt serum transporteras i rumstemperatur eller i kylt tillstånd inom 3 dygn efter provtagningstillfället.

Analysen körs normalt en gång i veckan.
Akuta prov måste anlända till Klinisk Kemi i Lund innan kl. 10.00 helgfri vardag om svar skall kunna lämnas samma dag (vid osäkerhet om leverans skall provet skickas med taxi). Konsulthjälp via Klinisk farmakologi på telefonnummer 046-17 46 21 vardagar 12.00–15.00.

Referensintervall

Det finns inga fastställda terapeutiska intervall.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Svar lämnas även på metaboliten CMMG.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-05-21/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Laboratoriemedicin, Specialkemi 1
Adress
Laboratoriemedicin, Specialkemi 1
Akutgatan 8
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se