Adenovirus DNA kvantifiering

Info
Ackrediterad:   
Beställning:  
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Analysen utförs på Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet.

Provtagningsanvisningar Karolinska Universitetslaboratoriet

  Senast uppdaterad/signatur
2021-09-22/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet
Adress
Klinisk mikrobiologi,
Karolinska Universitetslaboratoriet
Provinlämningen C1:72, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 STOCKHOLM
Kontakt
Telefon 08-12371999 
Fax  
E-post