P- 

Ammoniumjon NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Allmän 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör (lila kork). Röret måste vara fullständigt fyllt. Obs! Serum-rör kan inte användas.

Provhantering, förvaring och transport

Provet ska transporteras på is till laboratoriet inom 15 minuter och kylcentrifugeras inom 30 minuter efter provtagning. Om transporten beräknas ta längre tid än 15 minuter ska provet centrifugeras och plasma avskiljas och frysas (-20 °C).
Centrifugera omedelbart provet i kylcentrifug 10 minuter vid 2 000 x g och för över plasman till ett nytt tomt plaströr.

Efter centrifugering analysera snarast! Avhälld plasma är hållbar 2 timmar i kyl.

Referensintervall

0-7 dagar: ≤ 80 µmol/L
7 dagar-18 år: ≤ 50 µmol/L
≥ 18 år: 11–32 µmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-03-20/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se