U- 

LSD (screen)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 2 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

Provet tas i ett 10 mL plaströr. Urinprovstagningen skall ske under betryggande former, så att manipulering av provet ej kan ske.
Minsta urinmängd: 10 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Urinprovet kan förvaras i kyl 7 dygn, därefter i frys i 1 år (-20 °C).

Referensintervall

Negativt (< gränsvärde 1,0 µg/L)

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-11-05/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se