U/tU- 

Urat NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Special 3 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk utan tillsats.
2. Dunken, med hela dygnsvolymen, lämnas till laboratoriet.
Samling ska göras i början av veckan (hållbarhetsskäl).

Se instruktioner för Urinsamling
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras i kyla. Hela dunken skickas snarast efter avslutad insamling till laboratoriet.

Referensintervall

U-Urat: Referensintervall saknas
tU-Urat ≥ 18 år: 1,5 – 4,4 mmol/dygn

Referensintervallet är kostberoende.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-05-12/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
291  85 KRISTIANSTAD
Kontakt
Telefon 044-309 19 30 
Fax 044-309 18 82 
E-post Labmedicin@skane.se