U/tU- 

Magnesium (Mg) NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Special 3 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

Dygnssamling av urin
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk med 20 mL saltsyra (6 mol/L). Förvaras i kyla.
2. Urindunken bör inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. Ett vakuumrör (5 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.

Instruktion och kontaktuppgifter inför Urinsamling
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Hållbarhet i kyl 7 dygn.

Referensintervall

U-Magnesium: Referensintervall saknas
tU-Magnesium ≥ 18 år: 2,5 – 7,5 mmol/dygn

Referensintervallet är kostberoende.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-11-18/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se