P- 

Tobramycin NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/akut 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Vid dosering en gång per dygn rekommenderas provtagning 8 tim efter given dos.
Vid dosering två gånger per dygn rekommenderas provtagning omedelbart före ny dos (dalvärde).
För analys av maximal serumkoncentration (Cmax) tas prov 30 minuter efter avslutad injektion/infusion.
PST-rör, Li-Heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Både ocentrifugerat och centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur eller i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet efter centrifugering till ett nytt tomt plaströr och fryses
(-20°C).
För patienter som tar penicillin eller dess derivat, frys provet om det inte analyseras inom 4–6 timmar.

Referensintervall

Vid dosering en gång per dygn i prov taget 1 timme efter påbörjad administrering bör koncentrationen vara cirka 15-25 mg/L och dalvärdet bör inte överstiga 2 mg/L (< 1 mg/L vid långvarig behandling). Vid septisk chock bör Cmax/MIC överstiga 10 efter laddningsdosen, men doseringen skall sedan styras av serumkoncentrationerna efter 24 timmar eller längre intervall vid nedsatt njurfunktion. Vid provtagning 8 timmar efter given dos vid dosering en gång per dygn bör koncentrationen i plasma/serum inte överstiga ca 3-4 mg/L för att minska risken för biverkningar. Vid dosering flera gånger per dygn rekommenderas provtagning omedelbart före ny dos (dalvärde) beroende på aktuellt doseringsregim och koncentrationen i plasma/serum bör då inte överstiga 2 mg/L för att minska risken för biverkningar medan toppkoncentrationen bör ligga mellan 4-12 mg/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-04/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se