tU- 

Kortisol

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Special 3 
Svarstid: 1 gång/vecka (onsdag) 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

tU-Kortisol (dygnssamling av urin)
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk utan tillsats. Förvaras i kyla.
2. Urindunken bör inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. Den väl blandade dygnsvolymen överförs till ett plaströr och skickas till laboratoriet. Överfyll inte röret.

Se instruktioner för Urinsamling
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Urinen är hållbar 2 dygn i kyl.
Urinen skall skickas till laboratoriet i kylt tillstånd. Vid längre förvaring fryses urinen vid -20 °C.

Referensintervall

U-Kortisol: Saknas
tU-Kortisol: 38-170 nmol/dygn

tU-kortisol beräknas om dygnsurinvolymen är angiven på urinremissen.
Om inte lämnas U-Kortisol (nmol/L) ut som kommentar.
tU-Kortisol besvaras endast om dygnsurinvolymen är mellan 0,2 och 10 L.
Vid andra volymer besvaras U-Kortisol (nmol/L) som en kommentar.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-02-15/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3
Akutgatan 8
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se