U- 

Kortisol

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: 1 gång/vecka (onsdag) 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

Sterilt plaströr.

En portion (5 mL) av den välblandade dygnsmängden överförs till ett urinrör (plaströr) som sänds till laboratoriet. Överfyll inte röret. För analys av U-kortisol krävs minst 0,2 mL urin.

Provhantering, förvaring och transport

Dygnsmängden av urin samlas utan tillsats och blandas väl. Den totala volymen mäts (vägs) och noteras.
Urinen är hållbar 2 dygn i kyl.
Urinen skall skickas till laboratoriet i kylt tillstånd. Vid längre förvaring fryses urinen vid -20 °C.

Referensintervall

U-Kortisol: Saknas
tU-Kortisol: 38-170 nmol/dygn

tU-kortisol beräknas om dygnsurinvolymen är angiven på urinremissen.
Om inte lämnas U-Kortisol (nmol/L) ut som kommentar.
tU-Kortisol besvaras endast om dygnsurinvolymen är mellan 0,2 och 10 L.
Vid andra volymer besvaras U-Kortisol (nmol/L) som en kommentar.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-10-12/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se