Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Patologi - Hematopatologi inkl. flödescytometri 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Flödes rör patologi

Namn Art. Nr Användning
1. Na-heparin rör 24427 Blod, benmärgsaspirat
2. Transfixrör Nordic Biosite: 5 ml TF-CSF-5 Likvor (cerebrospinalvätska)
3. EDTA rör 217 Finnålspunktat, EBUS
4. Rör 10-50 ml 10 ml: 7302, 50 ml: 3130 Acites, pleura
5. Kryorör 25188 Färska vävnadsbitar för flöde
Indikation

Observera att samma typ av prov/frågeställning ofta skickas samtidigt till avdelningarna för Klinisk Patologi respektive Klinisk Genetik som tillhör samma verksamhetsområde men är placerade i olika byggnader och använder olika analysmetoder. Många av de hematopatologiska proven måste analyseras tämligen omgående och det är därför önskvärt att proverna till Klinisk Patologi och till Klinisk Genetik separeras direkt när de skickas från beställaren.

Provtagning

Använd endast remisser i PDF-format (hämtas via länken Beställningar ovan). Skriv gärna i datorn annars med svart eller blå penna för att texten ska synas vid inscanning av remiss.

Ange på remissen hur många provkärl som skickas av respektive provmaterial. Ex: 2 benmärg, 2 blod.

Märk rör med provmaterial och utförande laboratorium ex Benmärg: BM genetik eller BM hematopat

Se tabell för Flödescytometriska analyser

Information om provtagning för Likvor hittar du här: Likvorprov - praktisk handledning
Likvorprov i transfixrör förvaras i kyl och skickas till laboratoriet inom 48 timmar.
Likvor utan transfix håller endast 4 timmar och bör därför skickas skyndsamt till laboratoriet.

Flödescytometri på mellannålar (klonalitetsbedömning) ska undvikas, eftersom allt biopsimaterial behövs för morfologisk diagnostik. För klonalitetsbedömning är det bättre att göra en samtidig representativ finnålspunktion för flödescytometri som sprutas ner i EDTA rör med PBS lösning och transfix tillsätts.
Utstryk på luft- respektive spritfixerade glas bör göras i samma seans.

Provhantering, förvaring och transport

Tabell för provhantering och transporttider Flödescytometriska analyser

Vägbeskrivning och karta för taxitransport

Skicka remiss och prov till Klinisk patologi, Hematopatologi, Lund.
För mer information om transport Se Transport på Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.

Laboratoriets öppettider för provmottagning:

Måndag-torsdag 8:00 - 16:30
Fredag och vardag innan helgdag: 8:00 - 13:00


Tänk på tiderna för transport och att det, beroende på provtyp och tiden för provtagning, kan vara bättre att förvara provet kylt över natten och skicka det morgonen efter. Observera: För att prover tagna fredag morgon eller dag före helgdag ska hinna fram innan provmottagningen stänger kl. 13 måste de skickas med specialtransport.

Om akutsvar önskas: ring och meddela flödeslaboratoriet eller jour (se nedan) i förväg. Provet lämnas direkt till laboratoriet eller skickas med taxi.

Jourinformation för LAB Hematopatologi hittar du här: JourLisa

Övrig information

På avdelningen för Klinisk Patologi i Lund används analysmetoden flödescytometri för att utreda och följa upp olika maligna hematopatologiska frågeställningar såsom lymfom, leukemi, myelom, myeloproliferativa neoplasier (MPN), myelodysplastiska syndrom (MDS) och paroxysmal nattlig hemoglobinuri (PNH). Här görs också DNA ploidimätningar för andra typer av tumörer m h a flödescytometri. Provtyperna som analyseras med hjälp av flödescytometri innefattar benmärgsaspirat, perifert blod, likvor, finnålspunktat, pleura, ascites och andra kroppsvätskor, samt färska vävnadsbitar, dock ej mellannålar som ger för lite material.

Vid frågor kontakta laboratoriet på telefonnummer 046-17 49 04.

  Senast uppdaterad/signatur
2024-03-01/LT
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Laboratoriemedicin
Adress
Klinisk patologi,
Laboratoriemedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se