P- 

Koldioxid NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/Akut 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma ljusgrön kork). Röret måste vara välfyllt (mer än halvfullt!). Kapillärprov tagna i Microtainerrör får ej analyseras med denna metod! (kapillärblod ska tas i blodgaskapillär och analyseras som Ecv-Basöverskott på ABL-instrument, se denna analys).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.

Centrifugerat prov är hållbart 4 dygn i kyl under förutsättning att det inte varit avkorkat.
Efter avkorkning sjunker koldioxidkoncentrationen med ca 4 mmol/L under den första timmen.

Referensintervall

Kvinnor: 23 - 32 mmol/L
Män: 25 - 32 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-20/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
KD, LU, MA, TR
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se