Svamp antigen (Beta-D-glukan)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Serologi 
Svarstid: Analyseras vardagar 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

Misstanke om allvarlig svampinfektion, exempelvis invasiv Candida-infektion, invasiv aspergillos, eller pneumoni orsakad av Pneumocystis jirovecii.

Provtagning

Prov tas i SST-rör 7 mL.

Samma prov kan även användas till analys av Aspergillus-antigen (galaktomannan), men inga andra analyser.

Minsta provvolym: 250 mikroliter.
Kapillär provtagning får ej användas, eftersom dessa prover lätt kontamineras.

Prover som inte uppfyller ovanstående krav avvisas.

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-rör (gul kork) för serologisk bestämning ska förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.

Prover sparas i biobank.

Referensintervall

Koncentration ≥7 pg/mL tolkas som positivt. Även koncentrationer <7 pg/mL, men över detektionsgränsen innebär ökad sannolikhet för svampinfektion.

På grund av relativt låg sensitivitet är falskt negativa resultat vanliga, främst vid andra typer av svampinfektioner än Pneumocystis-pneumoni. Upprepad provtagning bör övervägas vid hög misstanke om svampinfektion.

Falskt positiva resultat är relativt vanliga och kan bland annat bero på innehåll av BDG i blodprodukter och i utrustning för dialys (CRRT), men även kritisk sjukdom och intensivvård kan leda till ökade koncentrationer av BDG.

Se under ”Läs mer” för information om tolkning, sensitivitet och specificitet.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se