tU- 

Albumin NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Allmän 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk utan tillsats. Förvaras i kyla.
2. Urindunken ska inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. Ett vakuumrör (5 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.

Se instruktioner för Urinsamling
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Provet är hållbart 14 dagar vid 2-8 °C.

Referensintervall

< 30 mg/dygn

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-05-03/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LU, EN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax
E-post Labmedicin@skane.se