U/tU- 

Calcium NY

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

tU-Calcium (dygnssamling av urin)
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk med 20 mL saltsyra (6 mol/L). Förvaras i kyla.
2. Urindunken bör inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. Ett vakuumrör (5 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.

U-Calcium (stickprov)
Urinprovet blandas väl. 5 mL urin sugs upp i ett vakuumrör och skickas till laboratoriet. Provet ska surgöras inom 24 timmar efter att urinprovet har lämnats av patienten. Förvaras i kyla.

Instruktion och kontaktuppgifter inför Urinsamling
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Dygnsurin: Hållbart 4 dygn i kyl.

Stickprov: Prov som surgörs på laboratoriet är hållbart 4 dygn i kyl.

Referensintervall

U-Calcium: Referensintervall saknas.
tU-Calcium ≥ 18 år: 2,5 - 7,5 mmol/dygn.
Referensintervallet gäller vid normalkost. Vid kost med lågt calciuminnehåll ses lägre värden (1,2–3,8 mmol/dygn).

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-11-18/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se