P- 

CK (Kreatinkinas) NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/Akut  
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).

Referensintervall

6 mån-2 år: 0,6 - 6,3 µkat/L
2-10 år: 0,6 - 3,8 µkat/L
10-14 år: 0,8 - 6,6 µkat/L
14-18 år: 0,7 - 9,0 µkat/L
Kvinnor ≥ 18 år 0,6 - 3,5 µkat/L
Män 18-50 år: 0,8 - 6,7 µkat/L
Män ≥ 50 år: 0,7 - 4,7 µkat/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-20/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se