P- 

Urat NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/Akut 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).

När patient behandlas med Fasturtec® gäller följande provtagnings- och laboratorierutiner:
Vid kontroll av uratnivåerna ska en strikt procedur följas vid hantering av prov för att undvika fortsatt aktivitet av rasburikas efter provtagningen (i provröret), vilket kan ge falskt för låga värden:
• Blodet ska tas i på förhand nerkylda provrör (Li-heparin).
• Proverna ska ställas ned i och transporteras på is/vattenbad.
• På laboratoriet ska proverna omedelbart kylcentrifugeras (4 °C). Därefter skall plasma förvaras i is-/vattenbad och analyseras inom fyra timmar.
• På laboratoriet registreras remissen som vanligt. Läkemedlets namn ska anges i fältet för allmänkommentarer.
Om uratvärden ska följas en längre tid efter avslutad behandling bör proceduren med kylda provrör fortgå i åtminstone fyra dagar efter avslutad behandling för att undgå risk för falskt för låga uratvärden (rasburikas har en halveringstid på ca 19 timmar)

Referensintervall

Kvinnor 18 - 50 år: 155 - 350 µmol/L
Kvinnor ≥ 50 år: 155 - 400 µmol/L
Män: ≥ 18 år: 230 - 480 µmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-20/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se