S- 

Litium (Li) NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/akut 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3.5 mL Koagulationsaktivator och gel 222
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Provtagning ska utföras 12 timmar (± 1 timme) efter senaste litiumdos.
SST-gelrör (serum, guldgul kork).

Provhantering, förvaring och transport

Låt provet koagulera 30 minuter. Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).

Referensintervall

Terapeutiskt intervall: 0,5–0,9 mmol/L
Vid akuta tillstånd upptill 1,2 mmol/L.

En nivå över 1,2 mmol/L medför hög risk för allvarliga biverkningar och en nivå över 1,6 mmol/L innebär klar intoxikationsrisk.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-04/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se