P- 

Kreatinin NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/Akut 
Svarstid: Dagligen och kan beställas akut 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 8 dygn i kyl och 2 dygn i rumstemperatur.
Vid längre tids förvaring hälls plasma av till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).

Referensintervall

0 - 2 mån: 14 - 81 µmol/L
2 mån - 7 år: 14 - 42 µmol/L
7 - 11 år: 28 - 57 µmol/L
11 - 15 år: 37 - 72 µmol/L
≥ 15 år, män: 60 - 105 µmol/L
≥ 15 år, kvinnor: 45 - 90 µmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-20/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se