U/tU- 

Kreatinin NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Special 3 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

tU-Kreatinin (dygnssamling av urin)
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk utan tillsats. 1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk utan tillsats. Förvaras i kyla.
*Analys kan även utföras på prov från surgjord urin.
2. Urindunken bör inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. Ett vakuumrör (5 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.

U-Kreatinin (stickprov)
Urinprovet blandas väl. 5 mL urin sugs upp till ett vakuumrör och skickas till laboratoriet. Förvaras i kyla.
Urinprov för missbruksanalyser: 10 mL plaströr ska användas.
Instruktion och kontaktuppgifter inför Urinsamling
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Prov är hållbart 4 dygn i kyl.

Referensintervall

U-Kreatinin: Referensintervall saknas.

Vid missbruksdiagnostik: om U-Kreatinin < 2,0 mmol/L bedöms urinen som utspädd. Om U-Kreatinin < 0,5 mmol/L är det tveksamt om provet utgörs av urin.

tU-Kreatinin: Referensintervall saknas.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-06-09/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LU, MA, EN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax
E-post Labmedicin@skane.se