P- 

Fosfat NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/akut 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-70 °C).

Referensintervall

0 - 10 dagar: 1,5 - 2,9 mmol/L
10 dagar - 3 år: 1,3 - 2,1 mmol/L
3 - 10 år: 1,0 - 1,9 mmol/L
10 - 16 år: 1,1 - 1,7 mmol/L
16 - 18 år: 0,80 - 1,4 mmol/L
Kvinnor ≥ 18 år: 0,80 - 1,5 mmol/L
Män 18-50 år: 0,70 - 1,6 mmol/L
Män ≥ 50 år: 0,75 - 1,4 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-20/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se