U/tU- 

Klorid NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Special 3 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

tU-Klorid (dygnssamling av urin)
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk utan tillsats. Förvaras i kyla.
2. Urindunken bör inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. Ett vakuumrör (5 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.


U-Klorid (stickprov)
Urinprovet blandas väl. 5 mL urin sugs upp i ett vakuumrör och skickas till laboratoriet. Förvaras i kyla.

Se instruktioner för Urinsamling
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Urin är hållbar 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring fryses provet (-20 °C).

Referensintervall

U-Klorid: Referensintervall saknas.

tU-Klorid ≥ 18 år: 110–250 mmol/dygn

Referensintervallet är kostberoende.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-07-11/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se