P- 

Kalium NY

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/Akut 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Patienten ska undvika muskelarbete (handknytningar) under provtagning. Det är viktigt att undvika läckage av kaliumjoner från erytrocyterna. Muskelkontraktion, långvarig stas och hemolys höjer värdet.

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 2 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 1 dygn i kyl. Plasma som avhällts till ett nytt tomt plaströr är hållbar 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet som ovan till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).
*Provet ska vara laboratoriet tillhanda eller centrifugerat inom 2 timmar.

Referensintervall

0 - 1 år: 3,3 - 5,8 mmol/L
≥ 1 år: 3,5 - 4,4 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-20/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se