RNA-sekvensering (MPS)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Hematologi - genetisk analys 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
EDTA-rör

Patient Analys Rörvolym Antal Blodvolym Tillsats Art. Nr
Vuxna och Barn
1-18 år
Köld-antikroppar 7 ml 1 minst 3 cm K2 EDTA 5742
Barn <1år Köld-antikroppar 2 mL eller microtainerrör 1 minst 1 cm eller 500 µl K2 EDTA 6696
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 30606
Odlingsflaska benmärg

Flaska Total volym Benmärgs-volym Volym medium
Plast, blå kork 25 mL 15 mL 10 mL
Centrifugrör 14 mL 7 mL 7 mL
Det är viktigt att provkärlet uppfyller s.k. bioanalyskrav. Provkärlet innehåller en näringslösning med heparin (RPMI 1640 medium med HEPES buffert och bikarbonat, fetalt bovinserum (25%), L-glutamin (2mmol/l), penicillin/streptomycin (100 units/ml, hearinnatrium utan konserveringsmedel (50 IE/ml)).
För odling av benmärgsceller, kromosomanalys och biobankning. Beställes från Klinisk genetik, tel 046-17 63 68. Provkärlet förvaras i frys och ska tinas innan användning.
Indikation

Molekylärgenetisk utredning vid AML/MDS/MPN eller ALL eller solida tumörer. RNA-sekvenseringen detekterar fusionsgener globalt, dock kan särskilda fusionsgenslistor användas beroende på frågeställning.

Provtagning

För god kvalitet bör provet kunna omhändertas senast nästa arbetsdag (måndag-fredag). Om möjligt bör provet därför skickas till Klinisk Genetik i Lund i början av veckan.

Företrädesvis önskas benmärgsaspirat: använd samma provkärl som till kromosomanalys.

Om benmärgsaspirat ej kan erhållas kan perifert blod i EDTA-rör skickas under förutsättning att neoplastiska celler finns i blodet.

Tumörbiopsi: ≥ 3-4 mm i diameter i sterilt rör med steril fysiologisk koksaltlösning. Måste vara vital ofixerad vävnad.
Anpassa röret efter storleken på tumörbiten.

Provhantering, förvaring och transport

Provet får ej centrifugeras eller frysas. Förvaras i rumstemperatur tills provet skickas.
OBS! Prover tagna dag före helg och/eller röd dag måste anlända laboratoriet samma dag.

Övrig information

Detaljer rörande beställning och hantering av odlingsflaska benmärg finns i bifogat PM under "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-09-12 AR
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Adress
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se