Obduktion

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Obduktion 
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Nya rutiner för obduktionsverksamhet inom Region Skåne från och med v 19 2020

I. OBDUKTION AV FALL POSITIVA FÖR COVID-19

Klinisk genetik och patologi, Region Skåne, utför obduktion på ett begränsat antal fall som kommer till Patologen efter överläggning mellan ansvarig läkare på IVA och inf-IVA vid de fem sjukhusen med IVA-kapacitet, samt vid behov med läkare på Smittskyddsenheten.
Antalet obduktioner som kommer att kunna utföras begränsas delvis av mängden tillgänglig skyddsutrustning.

Tillsvidare gäller, inför obduktionsremittering, kontakt med överläkare Elisabet Englund, tel. 046-17 34 38 eller 0725-997313.

II. OBDUKTION AV FALL NEGATIVA FÖR COVID-19

En viss mängd fall negativa för covid-19 kan även tas emot för obduktion som då blir riktad/partiell i flertalet fall.
En förutsättning är att den avlidne har RNA-testats för covid-19 och befunnits negativ under senaste 1-2 dygnen.
Även för dessa krävs en kontakt med Klinisk genetik och patologi – och tydlig markering på remissen om covid-status, samt kontaktuppgifter med aktuella telefonnummer.

Provhantering, förvaring och transport

Se hemsida Dödsfallshantering

  Senast uppdaterad/signatur
2020-05-06/KW
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk patologi, Labmedicin
Adress
Klinisk patologi,
Labmedicin
Sölvegatan 25
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173510 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se