Trc- 

IPF

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/akut 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör (lila kork).
EDTA mikrotainerrör (lila kork), fylls med 250-500 μL.

Vid önskan om obruten värmekedja se under Generellt om provtagning

Provhantering, förvaring och transport

EDTA-rör:
B-Trombocyter, B-IPC och Trc-IPF är hållbara 48 timmar i rumstemperatur/kyl.
Trc-MPV är hållbara 24 timmar i rumstemperatur/kyl.

EDTA-Microtainer-rör:
B-Trombocyter, Trc-MPV, B-IPC och Trc-IPF är hållbara 10 timmar i rumstemperatur/kyl.

Referensintervall

Vuxna: 1,1 – 6,1 %

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-20/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se