S- 

Zuklopentixol

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Läkemedel 
Svarstid: Inom en vecka från ankost till laboratoriet 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 5 mL Ingen 30217
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Serumrör utan tillsats (serum, röd kork).
Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde).
Vid depåinjektion kan även ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse (toppvärde).

Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är ≥ 0.5 mL.

Analysen utförs ej akut. I undantagsfall kan provet köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-173474) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Låt röret stå i 30 minuter. Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar och häll av i nytt rör.
OBS! Notera provtagningsdatum och tid på nytt avhällt rör.
Avhällt serum sänds till laboratoriet. Transport av provet skall ske i fryst tillstånd.
Avhällt serum är hållbart 3 månader i frys -20 °C.

Referensintervall

Terapeutiskt riktområde: 10 - 125 nmol/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-05-21/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3
Akutgatan 8
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se