Korionvillibiopsi - prenatal genetisk analys

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Se nedan 
Svarstid: Array: 16 dagar, QF-PCR: 5 arbetsdagar, Riktad analys: varierar 
Provtagningsmaterial
Eppendorfrör

Namn Art. Nr
Eppendorfrör x
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Remisser finns att skriva ut/ladda ner från Vårdgivare Skåne.


Maternell vävnad stör analysen och ska nogsamt avlägsnas. För detta ansvarar provtagare.

≥20 mg (gärna 40 mg) korionvillis i rör med steril fysiologisk koksaltlösning. För lite material riskerar att fördröja svarstiden eftersom cellodling kan krävas.

Fosterprovet ska ALLTID åtföljas av ett blodprov i EDTA-rör från den gravida kvinnan

Om en genetisk avvikelse tidigare påvisats i familjen behöver detta anges på remissen.

Vid riktad molekylärgenetisk analys behöver diagnostisk frågeställning anges på remiss.

Provhantering, förvaring och transport

Omedelbar försändelse. Förvaras i rumstemperatur, får ej centrifugeras, kylas eller frysas.

Vänligen kontakta Klinisk genetik när prov förväntas anlända efter kl. 12.00 en fredag/dag före helgdag.

Övrig information

Prenataldiagnostik av amnion och korionceller - PM

  Senast uppdaterad/signatur
2023-03-22 AR
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Adress
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se