P, B- 

Koagulationsutredning (enstaka analys)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Enstaka koagulationsanalyser: 1 x 2,7 mL eller 2 x 1,8 mL helblod. Sammanlagt ca 2,7 mL citratblod.
Rör måste fyllas helt och vändas minst 5 ggr direkt efter provtagning. Exempel på enstaka analyser: (Max 3 rör om flera analyser har kryssats) Lupus, Antitrombin, Pro-tein C, Protein S, Faktor II, Faktor V, Faktor VII, Faktor VIII, Faktor IX, Faktor X, VWF:Ag, VWF:GP1b, HIT
DNA analyser: DNA-FV-mutation (FV-Leiden eller APC-Recistens), DNA-FII-mutation (Protrombingenmutation)
1 EDTA-rör (lila kork) 3 eller 4 mL blodvolym (1 rör räcker till båda analyserna).
Rören läggs direkt på vagga och vaggas 10 gånger. Finns ingen vagga att tillgå blandas rören för hand genom att vändas långsamt 10 gånger.

Specialremiss för koagulationsutredning Koagulationsutredning Trombos/blödning

Provhantering, förvaring och transport

Rören lämnas direkt till laboratoriet. Citratrören centrifugeras inom 60 minuter i 20 minuter vid 2 000 x g eller 10 minuter vid 3 600 x g.
Plasman avskiljs och blandas i ett stort plaströr. Visuell bedömning för upptäckt av koagel rekommenderas innan plasman blandas. Fördela därefter plasman i 4-5 plaströr, Sarstedt 5 mL med rund botten (ref nr 55.475), helst 1 mL/rör, mindre volym kan accepteras vid Barnprovtagning. OBS! för att undvika tillblandning av trombocyter lämnas ca 1 cm av plasman kvar i ursprungsrören.

Varje rör förses med patientens namn, personnummer, provtagningsdatum, analys och provmaterial (citratplasma eller EDTA).
Frys rören omedelbart (senast 60 minuter efter provtagningstiden) i -20 °C. Plasman transporteras frusen på kolsyreis tillsammans med remiss till Klinisk kemi i Malmö. Fryskedjan får inte brytas. EDTA-rör fryses ocentrifugerat tillsammans med plasmarören.

  Senast uppdaterad/signatur
2023-02-02/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se