Pt- 

Iohexolclearance (funktionsundersökning)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Allmän, Konsult  
Svarsfrekvens: Vardagar 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Utförs efter tidsbeställning på Provtagnings-/Funktionsenheterna nedan.

Remiss sänds till respektive provtagnings-/funktionsenhet som ombesörjer kallelse av patienten.
Aktuellt P-Kreatinin (ej äldre än en månad) alternativt eGFR skall anges på remissen.
För akut funktionsundersökning måste respektive enhet kontaktas per telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Undersökningen utförs som 1-punkts eller flerpunkts clearance beroende på kroppskonstitution och njurfunktion.

Referensintervall

Referensintervall (mL/min per 1,73 kvm kroppsyta)
Barn <2 år: Saknas
Barn 2 - 17 år: 86 - 134
Vuxna 18 - 50 år: 80 - 125
Vuxna 51 - 65 år: 60 - 110
Vuxna >65 år: >60*

* Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min per 1,73 kvm kroppsyta talar för njursjukdom.

Övrig information

Undersökningen görs för att bestämma GFR (glomerulär filtrationshastighet) som ett mått på njurfunktion (relativt GFR; mL/min per 1,73 kvm kroppsyta). Inför läkemedelsdosering används absolut GFR (mL/min) vilket kan räknas fram med hjälp av längd och vikt (www.egfr.se).


Patienten får ej ha genomgått röntgenundersökning med jodhaltigt kontrastmedel 4 dygn före iohexol-undersökningen eller vara överkänslig mot jodhaltiga kontrastmedel. I det senare fallet rekommenderas krom51-EDTA clearance på Bild- och funktionsanalys i Malmö eller Klinisk fysiologi i Kristianstad.
Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Här klickar du för
Arbetsprotokoll.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-12-07/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon  
Fax  
E-post Se hemsida">Se hemsida