Pt- 

Iohexolclearance (funktionsundersökning)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Allmän, Konsult  
Svarstid: Vardagar 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Utförs efter tidsbeställning på Provtagnings-/Funktionsenheterna nedan.

Remiss sänds till respektive provtagnings-/funktionsenhet som ombesörjer kallelse av patienten.
Aktuellt Pt-eGFR medel, ej äldre än en månad, skall anges på remissen.
För akut funktionsundersökning måste respektive enhet kontaktas per telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Vid undersökningen tas vanligtvis 1-3 blodprover vid olika tidpunkter. Frågeställningen, kroppskonstitutionen och njurfunktionen avgör antal prov och tidpunkter för provtagningen.

Referensintervall

Referensintervall (mL/min per 1,73 kvm kroppsyta)
Barn <2 år: Saknas
Barn 2 - 17 år: 86 - 134
Vuxna 18 - 50 år: 80 - 125
Vuxna 51 - 65 år: 60 - 110
Vuxna >65 år: >60*

* Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min per 1,73 kvm kroppsyta talar för njursjukdom.

Övrig information

Undersökningen görs för att bestämma GFR, glomerulär filtrationshastighet, som ett mått på njurfunktionen. Relativt GFR (mL/min/1,73 m2) används för klassificering av njursjukdom. Absolut GFR (mL/min) används vid dosering av njurutsöndrande läkemedel.

Patienten får ej ha genomgått röntgenundersökning med jodhaltigt kontrastmedel 4 dygn före iohexolclearance eller vara överkänslig mot jodhaltiga kontrastmedel. Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Arbetsprotokollet hittar du i dokumentet under "Läs mer"

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-02-16/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax  
E-post