P- 

VWF:FVIII Bindande aktivitet

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: ca 1 gång var annan månad 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratblod (1 del 0,109 M Na-citrat + 9 delar blod) tas genom venpunktion på sedvanligt sätt i vacutainerrör med blå kork. Rören skall fyllas helt. Rör som fyllts mindre än som anges ovan från botten analyseras inte.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.
Provvolym 500 µL plasma.

Provhantering, förvaring och transport

Rören skall fyllas helt och centrifugeras i 20 minuter vid 2 000 x g inom 30 minuter. Plasma hälls av i nytt plaströr som försluts och fryses vid -20 °C.
Avhällt plasma är hållbart 1 månad vid -20 °C.
Plasma transporteras frusen. Fryskedjan får inte brytas.

Övrig information

Vid önskan om snabbare svar kontakta koagulationslab 040-336624.
Aktuell VWF:Ag nivå anges på remissen (se även under Läs mer).
Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-02-08/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se