Fenotypning erytrocytantigen

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Blodgruppering m m (Best nr 162 03)  
Svarstid: Akut (inom 2 timmar) och Dagligen  
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Patient Rörvolym Antal Blodvolym Tillsats Art. Nr
Vuxna och Barn 1-18 år 7 ml 1 minst 3 cm K2 EDTA 5742
Barn <1år 2 mL eller microtainerrör 1 minst 1 cm eller 500 µl K2 EDTA 13198 eller 6696
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör
EDTA microtainerrör, fylls med 500 µL.

Använd blå/svart bläckpenna och/eller förtryckt etikett. Förse rör och remiss med följande information före provtagning:

Patientens namn. Skriv: efternamn, förnamn alt. initialer. Om flera förnamn, stryk under tilltalsnamnet.

Fullständigt personnummer. Skriv: 12 siffror eller födelsedatum och unikt DA-nr. s.k. PAS-nr.

Navelsträngsprov Skriv: fullständigt personnummer, moderns efternamn, navelsträng.
Nyfödd Skriv: fullständigt personnummer, moderns efternamn, barnets kön.
Oidentifierad person Skriv: de uppgifter som finns på identitetsbandet: unikt löpnummer, kön och ort.

Fyll i följande uppgifter på remissen:
► Avdelning/sjukhus (Kund-kod).
► Provtagningsdatum.

Önskad undersökning och patientens diagnos.

Om AKUT undersökning önskas skriv detta på remissen.

Har patienten fått blod vid tidigare tillfällen? Ange när och hur många enheter som gavs.

Är patienten gravid? Ange sista mens, beräknad förlossning och ev. tidigare graviditeter.

Har patienten fått Rh-profylax? Ange när.

Skriv på röret: Blodgruppering (”Blgr”).

Kontrollera vid provtagning att:

► Uppgifterna på rör och remiss är korrekta och överensstämmande.
► Provtagning sker från rätt patient.
► Intyga med signatur på remissen att provtagning ägt rum enligt givna föreskrifter. Glömd signatur får aldrig kompletteras i efterhand.

Om etiketten lossnar från provtagningsröret sedan provet tagits, måste provet kasseras.

Provhantering, förvaring och transport

Provet bör vid analystillfället inte vara äldre än tre dagar (provtagningsdatum räknas som dag 1). Provet kan förvaras i rumstemperatur / kyl.

Övrig information

För mer information om analysen klicka på "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-11-05/PH
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Blodgruppsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Blodgruppsimmunologi
Skåne
Kontakt
Telefon Lund: 046-17 32 20 
Fax Lund: 046-17 32 26 
E-post labmedicin@skane.se