Transfusionskomplikation/ Hemovigilans

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Transfusionskomplikation-Hemovigilans 
Svarstid: Dagligen 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Antal Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 2 minst 3 cm K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör

1 Avbryt omedelbart transfusionen vid misstanke på transfusionskomplikation av allvarlig natur. Håll venvägen öppen.

2 Underrätta ansvarig läkare på vårdavdelningen. Notera reaktionen i transfusionsjournalen.

3 Sätt ev. intravenöst dropp.

4 Kontrollera att patientens identitet överensstämmer med blodenhetens följesedel och att ABO och RhD- grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens blodgrupperingssvar. Om irreguljära antikroppar mot erytrocyter påvisats hos patienten, kontrollera att blod av förenlig blodtyp använts.

5 Kontrollera att blodenhetens tappningsnummer överensstämmer med följesedelns.

6 Notera urinens färg (hemoglobinuri).

7 Rapportera händelsen till transfusionsmedicin via remiss: Transfusionskomplikation- Hemovigilans
Beskriv omständigheterna på remissen.

8 I de fall utredning ska ske, översänds följande till transfusionsmedicin:
Blodpåsen med rester av det givna blodet (i separat plastpåse).
Blodprov: 2 rör med EDTA samt ”Remiss för Transfusionskomplikation- Hemovigilans .”

9 Ta prov från patienten till bakteriologisk odling, i de fall bakteriell kontamination misstänks.

10 Ta prov från patienten till P-IgA, Immunglobulin A i de fall IgA-brist misstänks.

Generellt - Ta inte prov från samma stickställe som där transfusion givits!

Provhantering, förvaring och transport

Provet bör vid analystillfället inte vara äldre än tre dagar (provtagningsdatum räknas som dag 1).

Övrig information

Alla transfusionskomplikationer skall registreras i patientens journal och rapporteras snarast möjligt till Transfusionsmedicin.
För mer information om analysen klicka på "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-10-16/PH
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Blodgruppsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Blodgruppsimmunologi
Skåne
Kontakt
Telefon Lund: 046-17 32 20 
Fax Lund: 046-17 32 26 
E-post labmedicin@skane.se