Syfilis Serologi (antikroppspåvisning) TPPA

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi 
Svarstid:


Analysen utförs två gånger i veckan, vanligtvis tisdagar och torsdagar.
Svar lämnas som regel nästa dag, tillsammans med resultatet av andra syfilistester.  
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

• Misstanke om syfilis.
• Konfirmerande analys vid positivt screeningtest för syfilis.

Provtagning

Minst 2 mL helblod i SST-rör 7 mL. Minsta möjliga provvolym är 200 uL helblod per utförd analys.

Vid kapillärprovtagning behövs 3-4 rör. Särskilda etiketter ska användas vid kapillär provtagning.

OBS! Rör med tillsatser kan inte användas.

Likvor i sterilt plaströr med konisk botten. Vid likvoranalys skall alltid blod tas samtidigt.
Likvorrör och blodrör hålls ihop med ett gummiband och skickas in på en remiss. Skriv på remissen att båda rören medföljer. Använd etikett S7 till likvorröret.
Likvorprov - praktisk handledning

Provhantering, förvaring och transport

SST-rör: Minst 30 min i rumstemperatur, därefter i kyla. Om tiden innan provet når lab är mycket lång (över en vecka), bör serum avskiljas och sedan förvaras i kyl eller frys.

Helblod får absolut inte frysas (observera att helblod måste skyddas från frost även under transport) men serum kan frysas.

Likvor: förvaras i kyla.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se