Rubella virus Serologi (antikroppspåvisning)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Serologi 
Svarstid:Rubella IgG analyseras dagligen med undantag för prov ingående i screening av gravida vilka analyseras senast 1:a vardagen efter ankomst.
Rubella IgM analyseras 2 gånger/vecka. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

- Akut exantemsjukdom i synnerhet hos gravida eller hos personer med kontakt med gravida
- Misstanke på intrauterin/kongenital infektion
- Immunitetsundersökning

Provtagning

SST-rör 7 mL.
Samma prov kan användas till flera olika serologiska tester. Om provvolymen understiger 2 mL finns risk att omtestning eller kompletterande analyser inte kan utföras.

Se även "Generella anvisningar om prover till Labortoriemedicin".

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-rör (gul propp) för serologisk bestämning ska förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring och ev centrifugering.
Förvaring och transport kan ske vid rumstemperatur.
Ej centrifugerade SST-rör får inte frysas.

Övrig information

För Rubella IgG kommer svaret ofta samma dag som provet ankommer till laboratoriet och senast första vardagen efter ankomst till laboratoriet. Rubella IgM analyseras inte lika ofta. Vid misstanke på aktuell infektion bör man ringa virologjouren som kan prioritera provet för analys så snabbt som möjligt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se