Legionella- och pneumokockantigen i urin (snabbtest)

Info
Ackrediterad:   
Beställning:
Mikrobiologiska snabbtest 
Svarstid:Utförs dagligen.
Svar inom en timme efter ankomst till Laboratoriemedicin Bas. 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Indikation

Snabbtest för pneumokock- och legionellaantigen i urin rekommenderas som diagnostiskt komplement vid svår pneumoni (CRB-65 3-4) och kan övervägas även vid lindrigare pneumoni och/eller behandlingssvikt.

Antigentestet är ett komplement, och ska inte ersätta annan diagnostik för Pneumokock- och Legionellainfektion (odling, PCR, serologi, bilddiagnostik).

Pneumokockantigen i urin rekommenderas inte för diagnostik av barn under 7 år, där pneumokockbärarskap är vanligt.

OBS! Tillverkaren garanterar endast att Legionella pneumophila serogrupp 1 detekteras . Vid Legionella frågeställning komplettera därför med PCR-analys på nedre luftvägsprov (alternativt bakre svalgvägg, dock med risk för falskt negativt resultat då känsligheten är lägre för provmaterialet), se Legionella DNA-påvisning Nedre luftvägar .

Provtagning

Urin tas i vacuumrör med brun kork. Minsta mängd 3 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Provet kan förvaras
- i kyl/rumstemperatur i 24 timmar
- i kyl/frys i 7 dagar

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-03-25/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se