Legionella- och pneumokockantigen i urin (snabbtest)

Info
Ackrediterad:   
Beställning:
Mikrobiologiska snabbtest 
Svarstid:
Dagligen på Laboratoriemedicin Bas.
Svar inom en timme efter ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Indikation

Snabbtest för pneumokock- och legionellaantigen i urin rekommenderas som diagnostiskt komplement vid svår pneumoni (CRB-65 3-4) och kan övervägas även vid lindrigare pneumoni och/eller behandlingssvikt.

Antigentestet är ett komplement, och ska inte ersätta annan diagnostik för Pneumokock- och Legionellainfektion (odling, PCR, serologi, bilddiagnostik).

OBS! Tillverkaren garanterar endast att Legionella pneumophila serogrupp 1 detekteras . Vid Legionella frågeställning komplettera därför med PCR-analys på nedre luftvägsprov (alternativt bakre svalgvägg, dock med risk för falskt negativt resultat då känsligheten är lägre för provmaterialet), se Legionella DNA-påvisning Nedre luftvägar .

Provtagning

Urin tas i vacuumrör med brun kork. Minsta mängd 3 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Provet kan förvaras i kyl eller rumstemperatur om testet utförs inom 24 timmar efter provtagning. Provet är hållbart i kyl/frys i 7 dagar.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-11-25/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se