L- 

Organiska syraanhydrider

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Tekniska prov, luft (TLV3.1) 
Svarstid: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Remisser och provtagningsanvisningar för tekniska prover finns att ladda ner från http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

Provhantering, förvaring och transport

Remiss kan skrivas ut i pdf-format från länken i menyn ovan, eller beställas via ammlab@skane.se.
Skicka ej proverna dag före arbetsfri dag.

Övrig information

Vi analyserar metyltetrahydroftalsyraanhydrid, metylhexahydroftalsyraanhydrid, metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid, 1,2,3,6-tetrahydroftalsyraanhydrid och hexahydroftalsyraanhydrid.

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

  Senast uppdaterad/signatur
2022-03-29 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se