P- 

Rivaroxaban

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Allmän 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561 Första hands val
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538 Endast för barnprovtagning
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).
Provtagningstid i förhållande till given dos kan behöva noteras.
Citratblod (1 del Na-citrat + 9 delar blod) tas genom venpunktion på sedvanligt sätt i vacutainerrör med blå kork. Fylls helt och vänds minst 5 gånger direkt efter provtagningen.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.
Minsta provvolym är 500 µL plasma.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2000 x g inom 60 minuter och häll av i nytt rör. Avhällt plasma är hållbart 2 timmar i rumstemperatur.
Prov som inte analyseras omedelbart fryses i -20 °C.
Vid kortare transport förvaras plasman i en för den beräknade transporttiden hållbar fryskedja, tex. Cool Transport Container.
Inför transport vid senare tillfälle, fryses plasman i -20 °C.
Vid längre transport skickas de frysta proverna i kolsyreis.


Referensintervall

Vid dosen 20 mg x1:
Dalvärde (24 timmar efter senaste dos): 30 µg/L (10-60)*
Toppvärde (3 timmar efter senaste dos): 220 µg/L (20-540)*
*Median (10:e-90:e percentil) för Exponeringsintervall

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-03-21/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se